Werkzaamheden

Er zijn naast de bedrijfsmatige tuinbouwwerkzaamheden  ook velerlei andere werkzaamheden. Sterrenland hanteert de volgende indeling in de werkzaamheden:

Agrarische werkzaamheden en terrein onderhoudswerkzaamheden
( wieden, planten, oogsten, snoeien, bouwen, maaien etc.)

Administratieve en organisatorische werkzaamheden
(winkelwerk, rekeningen schrijven, nieuwsbrief samenstellen, organisatie open dag etc.)

Huishoudelijk en verwerking van producten
(koffie zetten, afwassen, interieurverzorging, kruidenzakjes maken, soep maken etc)

Agrarische activiteiten en onderhoud terrein

– Tuinbouwwerkzaamheden o.a. planten, zaaien, wieden, schoffelen, oogsten,  kruidenbosjes samenstellen, tomaten opbinden, aardappels sorteren, maaien.
– Groentepakketten samenstellen, bevoorraden  winkel
– Het verzorgen van  geiten, kippen, konijn en poes.
– Onderhoudsbezigheden terrein: hagen snoeien, maaien, inrichting activiteitenplek n.a.v. seizoensfeesten en open dagen, afrastering weiland onderhoud
– Bouwactiviteiten: bouwen kippenhok, terras aanleg winkel, fietsenrek plaatsen, uitbreiding en verfraaiing terrein, heemtuin en kinderspeelplek

Administratie  en Organisatie

– Bestellingen verwerken en rekeningen maken.
– Bijhouden van roosters
– Bijhouden klantenbestand  Sterrenland
– Medewerking Sterrennieuws
– Medewerking PR
– Medewerking organisatie opendagen, kinderactiviteiten en seizoensfeesten
– Recepten opstellen
– Helpen bij winkelwerkzaamheden
– Voorbereiden na schoolse kinderbegeleiding

Huishoudelijke werkzaamheden  en Product verwerking

– Koffie en thee en soep verzorgen.
– Afwassen, schoonmaken verblijfsruimten
– Hulp inrichten en schoonhouden winkel
– Kruiden drogen, jam maken, pesto maken
– Kerstpakketten verzorgen.
– Verzorgen seizoenstafel en boeketten verblijfsruimten
– Verzorgen verjaardagen volwassenen en kinderen