Traject Leren en Werken

Leren en werken

Op Sterrenland kunnen deelnemers het Traject Leren en Werken doen. Voor mensen die om wat voor reden dan ook uit het arbeidsproces zijn geraakt  heeft Sterrenland veel te bieden. Ook voor mensen die herstellende zijn biedt Sterrenland de kans om in een gezonde omgeving weer actief te worden. Het doen van zinvol werk, de natuurlijke omgeving, de deskundige begeleiding, de op het individu afgestemde aanpak maakt dat mensen opbloeien op Sterrenland.

Eigen kracht

Tijdens het Traject Leren en Werken  werken de deelnemers op de tuinderij en doen werkzaamheden niet alleen op het gebied van tuinbouw en dierverzorging maar ook huishouden en productverwerking of op het gebied van administratie en organisatie.  Je wordt als totaliteit aangesproken teneinde de fysieke en psychische conditie te verbeteren. Stapsgewijs werkt de deelnemer aan het vergroten van de eigen kracht.

Het Leren en Werken Traject op Sterrenland is gericht op:

* het opbouwen van een werkritme

* het doen van zinvol werk

* het herstellen van de energiebalans

* het leren deelnemen aan een arbeidsproces

* het (weer) opbouwen van gevoel van eigenwaarde

* in een groep meedraaien, ergens aan meedoen en erbij horen, omgaan met collega’s

* werken aan persoonlijke competenties zoals eigen grenzen leren aangeven, juiste werkhouding, omgaan met uitdagingen, lichamelijke signalen leren verstaan, doelgericht handelen en keuzes maken.

De duur van de trajecten kan variëren van 3 maanden tot  een half jaar of langer.