Een bijzondere plek die mensen samenbrengt in verbinding met de natuur.

Een bijzondere plek die mensen samenbrengt in verbinding met de natuur.

Sterrenland is een biologische tuinderij, maar heeft ook veel wilde tuin met klimbomen, fruitbomen, weiland en een veldje om hutten op te bouwen. Er zijn geiten, een koe, kippen, 2 poezen en een konijn. In deze natuurlijke omgeving krijgen kinderen de gelegenheid om zichzelf te zijn, te groeien en te ontwikkelen. Ze kunnen de natuur in al haar facetten leren kennen, de zon, de kou, de regen, de wind, de bladeren van de bomen, ontkiemende plantjes etc. Volop ruimte om naar hartenlust te werken en te spelen.

 

Wat is er te doen op de zorgboerderij?

Kinderen zijn zoveel mogelijk buiten en kunnen meedoen aan de werkzaamheden die er in dat seizoen op de biologische tuinderij te doen zijn. Zij mogen een eigen tuintje bewerken en hebben volop ruimte om te spelen. De kinderen worden geleidelijk aan meegenomen in de natuurbeleving en kunnen zich verbinden en zich verwonderen over  wat er op de tuin te beleven valt. Ze mogen eieren rapen en de dieren verzorgen, soep maken van seizoensgroenten, broodjes bakken op het vuur, spelen in het hooi, vuur maken in de tipi (indianentent) en hutten bouwen op het veld etc.

 

Lichaam wordt aangesproken 

Het is de bedoeling dat kinderen hier goed hun lijf gebruiken en ontdekken wat ze er allemaal mee kunnen. Het is belangrijk dat alle zintuigen van de kinderen worden aangesproken.Vaak zijn kinderen met een ontwikkelingsstoornis of aandachtstoornis vooral gericht op waar ze zich veilig voelen en sluiten daarmee een deel van hun ontwikkeling uit. Door de lichamelijke activiteiten kunnen kinderen hun draagkracht vergroten en vertrouwen in hun eigen kunnen opbouwen. Het lopen met een kruiwagen vol hooi vraagt wat van je evenwicht en is tegelijkertijd ook heerlijk stoer!

 

Samenspelen

Het samenspelen met andere kinderen is erg belangrijk in de ontwikkeling maar levert vaak ook problemen op. De kinderen worden intensief begeleid om zich  met andere kinderen te verbinden en samen te spelen. Er wordt gestreefd naar een duidelijke structuur zodat het op de zorgboerderij veilig en voorspelbaar is en het kind goed weet waar het aan toe is.

 

Sociaal

Sterrenland vindt het belangrijk dat de kinderen zich hier thuis voelen, dat ze weten dat hier een veilige, gezellige plek voor ze is. Juist voor deze kinderen is het belangrijk dat ze een eigen plekje hebben en voelen dat ze welkom zijn. Iedereen hoort erbij, dat hangt niet af van je prestaties, iedereen heeft iets te bieden en dat mag er zijn. Verjaardagen worden gevierd en het is geweldig om te zien hoe betrokken de kinderen op elkaar zijn.

 

Voor welke kinderen ?

Voor bijzondere kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben in de leeftijd van 6 tot 20 jaar kan Sterrenland de juiste plek zijn. Kinderen met hechtingsproblematiek, ADHD, autisme, PDD-NOS, Asperger of een verstandelijke beperking zijn welkom op Sterrenland.

 

Begeleiding

Kinderen krijgen individuele aandacht en de begeleiding is op het kind afgestemd. We kijken naar wat hij/zij nodig heeft om zich goed te voelen en met anderen te kunnen samenwerken en spelen. Waar moet het kind gestimuleerd worden en waar heeft het juist meer grenzen nodig? Voor elk kind wordt een zorgplan opgesteld.

Met de ouders wordt regelmatig geëvalueerd en wordt er gestreefd naar een goede afstemming op elkaar, zodat Sterrenland optimaal kan bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. De begeleiding wordt gedaan door zorgboer en activiteitenbegeleider Tom Margry, zorgboerin en  tekentherapeute Toos Rubbens en Freelancer en kindercoach Carla van Beek. Voor het kind en het gezin is extra therapeutische begeleiding  in de praktijk Het Zonnegoud van Toos Rubbens mogelijk.