Zorgboerderij Sterrenland

Zorgboerderij Sterrenland

In een mooie landelijke omgeving tussen Twello en Deventer ligt Zorgboerderij Sterrenland. Op de tuinderij worden biologische groenten verbouwd en is er veel aandacht voor de natuurlijke omgeving. Het werken in de natuur heeft voor mensen een positieve uitwerking. Sinds 2002 biedt Sterrenland dagbesteding aan volwassenen en komen kinderen om onder begeleiding te werken en te spelen.

Zijn wie je bent

Sterrenland  biedt mensen een plek waar ze zich thuis kunnen voelen en van daaruit kan zelfvertrouwen en zelfrespect groeien. Deelnemers mogen zijn wie ze zijn en worden  in hun gezonde stuk aangesproken. Een goede omgeving om weer verbindingen te maken en individuele mogelijkheden te gebruiken en uit te breiden.

Doelgroepen

Sterrenland staat open voor verschillende doelgroepen, omdat die motiverend en stimulerend op elkaar werken (wat de een niet kan, kan de ander wel). Volwassenen met een burn-out, psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking, dementie of autisme zijn welkom om op Sterrenland te komen werken. Kinderen van 6 tot 20 jaar, die bijzondere aandacht nodig hebben kunnen na school op Sterrenland terecht om onder begeleiding te werken en te spelen.

Kleinschalige zorg

Doordat Sterrenland een veelzijdig en kleinschalig bedrijf is kunnen de activiteiten goed afgestemd worden op de individuele behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. De begeleiding is persoonlijk en de werkzaamheden zijn zinvol en afwisselend.

Financiering

De kosten voor dagbesteding, sociale activering of begeleiding van kinderen  worden  vergoed vanuit de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ ( Wet Langdurige Zorg). Voor de WMO heeft Sterrenland via Coöperatie Boer en Zorg een raamovereenkomst met de gemeente Voorst, Deventer en Apeldoorn. Voor een indicatie en toewijzing van WMO ondersteuning neemt u contact op met het WMO loket in uw gemeente. Het is ook mogelijk om zorg in te kopen op Sterrenland via een PGB ( PersoonsGebonden Budget).

Kwaliteitskeurmerk

Op Sterrenland wordt professioneel gewerkt. Zorgboerderij Sterrenland is geregistreerd voor het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen van Federatie Landbouw en Zorg. Met dit kwaliteitskeurmerk laten we zien dat we voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen, ARBO wet, Wet Klachtenrecht en dat de bescherming van persoonsgegevens en de medezeggenschap van cliënten is gewaarborgd.