Duurzame landbouw

De biologische groenteteelt op Sterrenland is gericht op duurzaamheid. We streven ernaar dat de gezondheid van bodem, plant, dier mens en planeet in stand wordt gehouden en versterkt wordt. Hiervoor worden niet alleen gezonde groenten met een hoge voedingswaarde geteeld maar werken we ook  mee aan een stukje schone aarde zodat komende generaties ook een gezonde leefomgeving zullen hebben.

Ecologie

De manier van werken op Sterrenland is gebaseerd op meewerken aan de natuurlijke ecologische systemen en  kringlopen. Dat wil zeggen dat alle planten en dieren zich het best voelen als ze de natuurlijke plek in het ecosysteem kunnen innemen en hun natuurlijk gedrag kunnen hebben. De planten groeien in de aarde ( dus niet in kunstmatige culturen) en krijgen de tijd om te groeien en te rijpen, de kippen hebben een ruime uitloop, de geiten lopen in de wei en de mest van onze koe wordt op het land gebruikt. Een evenwichtig ecologisch systeem is voor alle onderdelen van dat systeem een goede voorwaarde voor welbevinden en gezondheid.

Biodiversiteit

Bij de teelt van onze biologische groenten gebruiken we geen kunstmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen en  geen genetisch gemanipuleerd zaad. We hanteren een ruime vruchtwisseling zodat de bodem niet uitgeput raakt.  Er is een grote biodiversiteit (geen monocultuur) op Sterrenland. Een veelheid aan groenten, kruiden, onkruiden, fruit en daardoor een rijk gevarieerd dierenleven, zoals bijen, vogels en konijnen. Ook besteden we veel aandacht aan verbetering van het bodemleven door gebruik van compost van de eigen composthoop en door groenbemesting toe te passen.

Locale afzet

Het is natuurlijk veel milieuvriendelijker om zonder lange transporten de groenten vers bij de klanten te kunnen afleveren. De groenten van Sterrenland zijn te koop in de eigen boerderijwinkel, of leverbaar via het Sterrenland Groentepakket of het bestelabonnement op afhaaladressen in de regio. Op die manier versterken we de lokale economie en  komen de groenten gewoon uit de buurt, uit de eigen streek. Een ander voordeel van een directe afzet is dat de consument betrokken wordt bij de tuinderij. Wij kennen onze klanten en zij kunnen tijdens openingstijden van de winkel het Sterrenpad lopen of op de open dagen en seizoensfeesten zien hoe hun eigen groenten groeien. Via het weekbericht en een digitale nieuwsbrief  Sterrennieuws worden consumenten op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van Sterrenland. Voor de deelnemers van de zorgboerderij is het ook heel belangrijk dat hun werk direct gewaardeerd wordt door de afnemers van de groenten.